This project is read-only.

System obsługi klubu sportowego

Oct 23, 2012 at 10:40 AM

*System obsługi:

*Użytkownicy:

-Admin

-Trener

-Klient

-Moderator

*System:

-Śledzenie składek użytkowników

-cena roczna uwzględniając podział wiekowy np od 7 - 12  lat = 50 zł od 16-24 = 75zł

*Treningi harmonogram (dostęp: Trener, Wgląd: wszyscy)

*Harmonogram startu(imprez)

-dostęp: Trener Moderator Admin

-wgląd: wszyscy